دانلود آهنگ جدید ویول زیادی دوری

زیادی دوری

متن آهنگ زیادی دوری


دوست دارم اندازه صدای موج
صدای موج صدای موج
عکس لبم رو لبای تو
لبای تو لبای تو لبای تو
سلام این یه نامه برای توعه

**

میدونم مینویسی برام تویه نوتت
لبای تو لبای تو لبای تو
سلام این یه نامه برای توعه
میدونم مینویسی برام تویه نوتت

آخرین آثار ویول