دانلود آهنگ جدید زانیار خسروی فکر بکر
متن آهنگ دوراهی
هنوز یادت می افتم هر از چند گاهی

عکستو میارم و می کنم یه نگاهی

دلم برات خیلی تنگ شده

همه بهم میگن کردم چه اشتباهی

دیگه ندیدم رنگی به جز سیاهی

ولی این دل نداشت هیچ گناهی

عاشقت بودم ولی فقط تو یه لحظه

یکی دیگه رو دیدم موندم سر دو راهی

چشمام ، اشکاتو می دید

قلبم ، درداتو فهمید

اما باز دلم لرزید

بدون اینکه بخوام

نمی دونی تنهایی چقدر سخته

نیستی تو خیلی وقته

هر روزش می گذره قد

چند سال برام

یادت میاد گفتی تنهات نمیذارم

آره خودم رفتم که این شده روزگارم

قلبم فقط اندازه ی عشق تو جا داشت

تو رَم بیرون کردم از قلبم با این کارم

چشمام ، اشکاتو می دید

قلبم ، درداتو فهمید

اما باز دلم لرزید

بدون اینکه بخوام

نمی دونی تنهایی چقدر سخته

نیستی تو خیلی وقته

هر روزش می گذره قد

چند سال برام

***

بعد اون روز دلم یه روز خوش ندید

شدم یه آدم تنها

یه افسرده ی شدید

می دونم دیگه دلت واسه ی من نمی سوزه

دوسِت دارم دوسِت دارم

هنوزم که هنوزه

چشمام ، اشکاتو می دید

قلبم درداتو فهمید

اما باز دلم لرزید

بدون اینکه بخوام

نمی دونی تنهایی چقدر سخته

نیستی تو خیلی وقته

هر روزش می گذره قد

چند سال برام

آخرین آثار زانیار خسروی