دانلود آهنگ جدید یاسر اکبری بعد تو

بعد تو

متن آهنگ بعد تو
تنها میزارتت به خاطر خودت دیگه نمیتونه

تو رو صدا کنه قلبش دیگه با تو غریبه شده

جایی نمیره که تو رو دیده باشه شده

مثل کسی که نمیشه عاشقش

فکرش میره هر جا درگیر توئه

آدم بد شد به خاطر تو عوض شد

بعد از تو از همه حرفا حرف دلشو نگفت

بد شد با همه آدما سرد شد

***

تنها میزارتت به خاطر خودت دیگه نمیتونه

تو رو صدا کنه قلبش دیگه با تو غریبه شده

جایی نمیره که تو رو دیده باشه شده

مثل کسی که نمیشه عاشقش

فکرش میره هر جا درگیر توئه

آدم بد شد به خاطر تو عوض شد

بعد از تو از همه حرفا حرف دلشو نگفت

بد شد با همه آدما سرد شد

آخرین آثار یاسر اکبری