دانلود آهنگ جدید یاسر اسماعیلی همه خاطره هاش
متن آهنگ همه خاطره هاش
یکى آرامشو از من گرفته یکى میخواد که من آروم نباشم
براش فرقى نداره سرنوشتم دلش میخواد فقط از هم بپاشم
یکى آرامشو از من گرفته همونکه باعثه آرامشم بود
کناره خنده هاش شاعر شدم من اونی که روز و شب جلو چشم بود
همه خاطره هاش مونده رو دستم به خدا که هنوز عاشقش هستم
ولی اون منو دیوونه کرد و گذشت من ساده چجور دل بهش بستم
من ساده چجور دل بهش بستم
نمیذاشت تو دلم آشوب باشه نمیتونست منو غمگین ببینه
بدون من که اون جایى نمى رفت نمیتونس یه جا بى من بشینه
بى کى بگم که به حرفام نخنده بى کى بگم،که هیچکسى ندونه
اگه کسى بفهمه دیگه نیستى تموم شهر بهم میگن دیونه
همه خاطره هاش مونده رو دستم به خدا که هنوز عاشقش هستم
ولی اون منو دیوونه کرد و گذشت من ساده چجور دل بهش بستم
من ساده چجور دل بهش بستم

***

بدون من که اون جایى نمى رفت نمیتونس یه جا بى من بشینه
بى کى بگم که به حرفام نخنده بى کى بگم،که هیچکسى ندونه
اگه کسى بفهمه دیگه نیستى تموم شهر بهم میگن دیونه
همه خاطره هاش مونده رو دستم به خدا که هنوز عاشقش هستم
ولی اون منو دیوونه کرد و گذشت من ساده چجور دل بهش بستم
من ساده چجور دل بهش بستم

آخرین آثار یاسر اسماعیلی