دانلود آهنگ جدید یاسر محمودی فکر و خیال

فکر و خیال

متن آهنگ فکر و خیال
فکرو خیال داره دیوونم میکنه

خدا کنه من اشتباه کرده باشم

برای اینکه حدس من دروغ باشه

فکر میکنی چقدر دعا کرده باشم

فکرو خیال داره دیوونم میکنه

بهم بگو،بگو فقط مال منی

بهم بگو تا آخر دنیا دیگه

حرف جدایی از منو نمیزنی

فکر میکنی چقدر دعا کرده باشم

تا این همه دلواپسی تموم بشه

دل نگرونم که تو تنهام بذاری

دیدن چشمای تو آرزوم بشه

فکرو خیال داره دیوونم میکنه

خدا کنه من اشتباه کرده باشم

برای اینکه حدس من دروغ باشه

فکر میکنی چقدر دعا کرده باشم

فکرو خیال داره دیوونم میکنه

بهم بگو،بگو فقط مال منی

بهم بگو تا آخر دنیا دیگه

حرف جدایی از منو نمیزنی

فکر میکنی چقدر دعا کرده باشم

تا این همه دلواپسی تموم بشه

دل نگرونم که تو تنهام بذاری

دیدن چشمای تو آرزوم بشه

***

برای اینکه حدس من دروغ باشه

فکر میکنی چقدر دعا کرده باشم

فکرو خیال داره دیوونم میکنه

بهم بگو،بگو فقط مال منی

بهم بگو تا آخر دنیا دیگه

حرف جدایی از منو نمیزنی

فکر میکنی چقدر دعا کرده باشم

تا این همه دلواپسی تموم بشه

دل نگرونم که تو تنهام بذاری

دیدن چشمای تو آرزوم بشه

آخرین آثار یاسر محمودی