دانلود آهنگ جدید یاشار زیبایی بگو تا کی
متن آهنگ بگو تا کی
پرت میکنه حواس یه عالمو با ادا اتفارات
امان ار کارات، طعنه میزنی دلو میشکنی تو با اون حرفهات آخ امان از کارهات
چی کمه واست چی خواستم ازت با همه کارات راه میام باهات
بگو تا کی باید صبر کرد با ناز و ادات سر کرد ناز کن ولی فکر منم باش یکم
باهام یه رنگ باش یکم و دل بدو دلو بگیر ازم باهام یه رنگ باش یکم به فکر من باش
کسی نمیدونی تو با نگات چه کارهای بلدی عادت داری دلبری کنی جواب سربالا بدی
نمیتونه کسی واسه تو مثل من دیونگی کنه نمیگیره کسی جات و واسه این دل دیوونه
چی کمه واست چی خواستم ازت با همه کارات راه میام باهات
بگو تا کی باید صبر کرد با ناز و ادات سر کرد ناز کن ولی فکر منم باش یکم
باهام یه رنگ باش یکم و دل بدو دلو بگیر ازم باهام یه رنگ باش یکم به فکر من باش

***

کسی نمیدونی تو با نگات چه کارهای بلدی عادت داری دلبری کنی جواب سربالا بدی
نمیتونه کسی واسه تو مثل من دیونگی کنه نمیگیره کسی جات و واسه این دل دیوونه
چی کمه واست چی خواستم ازت با همه کارات راه میام باهات
بگو تا کی باید صبر کرد با ناز و ادات سر کرد ناز کن ولی فکر منم باش یکم
باهام یه رنگ باش یکم و دل بدو دلو بگیر ازم باهام یه رنگ باش یکم به فکر من باش

آخرین آثار یاشار زیبایی