دانلود آهنگ جدید یاسین راستگو مقدم ندای رهبر
متن آهنگ ندای رهبر
چند سال است تو نیستی در بین عشاقت
چند سال است تو نیستی چشم ها بارانیست
پشت علی با رفتنت خالی نخواهد شد

ایران ما پر از سردار سلیمانی است
سردار من داغ تو به دل ها سنگین تر
کرده پیشانی ما را پرچین تر
ای به قربان تو و صاحب اسمت

مرگ برایت از عسل بود شیرین تر
ندا می آید از رهبر شب و روز
به پا خیزید مسلمانان پیروز

*****

به پا خیزید تا دشمن بداند
که ایرانم بی سردار نماند
چراغ پر فروغ نور یزدان

همیشه روشن است بر ملک ایران
الهی دشمن ایران بمیرد
که روح سردار آرام بگیرد
که روح سردار آرام بگیرد

آخرین آثار یاسین راستگو مقدم