دانلود آهنگ جدید یاور دلهره

دلهره

متن آهنگ دلهره
واسه آینده تو دلنگرونم تو اصن حال منو میدونی

واسه بیخوابی و تنهایی و این فکره خرابی که با من میمونی

**

من همش دلهره دارم تو شدی دارو ندارم توی این بیخوابی توی این بیخوابی بیخوابی

ازم دوری ازت دورم به این تنهایی محکومم بیا باور کن این عاشقم تموم شه این تنهایی

ازم دوری ازت دورم دارم میمیرم آشوبم بیا باور کن این عاشقم تموم شه این تنهایی

نمیدونی همش فکر توام یاد تو از سرم نرفت عشقم

واسه آینده تو دلنگرونم تو اصن حال منو میدونی

واسه بیخوابی و تنهایی و این فکره خرابی که با من میمونی

من همش دلهره دارم تو شدی دارو ندارم توی این بیخوابی توی این بیخوابی بیخوابی

ازم دوری ازت دورم به این تنهایی محکومم بیا باور کن این عاشقم تموم شه این تنهایی

ازم دوری ازت دورم دارم میمیرم آشوبم بیا باور کن این عاشقم تموم شه این تنهایی

نمیدونی همش فکر توام یاد تو از سرم نرفت عشقم

**


ازم دوری ازت دورم به این تنهایی محکومم بیا باور کن این عاشقم تموم شه این تنهایی

ازم دوری ازت دورم دارم میمیرم آشوبم بیا باور کن این عاشقم تموم شه این تنهایی

نمیدونی همش فکر توام یاد تو از سرم نرفت عشقم

آخرین آثار یاور