دانلود آهنگ جدید یونس خسروی انگشت نما

انگشت نما

متن آهنگ انگشت نما
دل مه شیشه سو دلتنگی مثه سنگه برم
وختـی نیستی نــم واران چه بدآهنـــگَه برم
باغو گول مال مه نی وختی اسیر قفسِم

اگه ا سیم طلاوْ نقره بسازن قفسِم
غروبا وختی نیستی کوچَه چه دلتنگَه برم
شارَکم میگی اَ دلتنگی دیه تنگَه برم
هر کیامَه پیش مه یی ذره جاتَه نگرفت

هیش ادایی جای او نازو اداتَه نگرفت
عشقم خانه ش برمه زاغ بدی داده دسم
عشقگی شیکو لوسم وخته بگیره نفسِم
آوروم رفتَه دیَه هرکی یی حرفی میزَنَه

*****

تا خیالت وَه سرِم میزَنَه گریم میگیرَه
کم بنیش لایْ این و او بگو فلانی مخواتِم
کاری کردی نازنین انگشت نماوْ آسو پاسِم
مَه مُخوام از ءی روزا دلو به دریا بزنم
بنیشم با تو هَمَی حرفامو یی جا بزنم

آخرین آثار یونس خسروی