دانلود آهنگ جدید یوسف محمدی آخرین تجربه
متن آهنگ آخرین تجربه
با تو هر تجربه ای واسم مثه زندگی قشنگه تو نباشی زندگی نیست آخرین تجربه مرگه

تو نباشی آخه با کی راه برم توو این خیابون بخونم من واسه ی کی با یه لبخند زیر بارون

تو نباشی من توو این پارک با کی رو نیمکت بشینم تو نباشی زندگی نیست بی تو من تنها ترینم

تو مثه یه خواب خوبی بعد یه خواب پر از درد تو همون لطف بزرگی که خدا به زندگیم کرد

معجزه بودی که رفتی توی خون و رگ و ریشم من یه عاشقم که حتی پیشتم دلتنگ میشم

با تو هر تجربه واسم مثه زندگی قشنگه تو نباشی زندگی نیست آخرین تجربه مرگه

با تو هر تجربه ای واسم مثه زندگی قشنگه تو نباشی زندگی نیست آخرین تجربه مرگه

تو نباشی آخه با کی راه برم توو این خیابون بخونم من واسه ی کی با یه لبخند زیر بارون

تو نباشی من توو این پارک با کی رو نیمکت بشینم تو نباشی زندگی نیست بی تو من تنها ترینم

تو مثه یه خواب خوبی بعد یه خواب پر از درد تو همون لطف بزرگی که خدا به زندگیم کرد

معجزه بودی که رفتی توی خون و رگ و ریشم من یه عاشقم که حتی پیشتم دلتنگ میشم

***

معجزه بودی که رفتی توی خون و رگ و ریشم من یه عاشقم که حتی پیشتم دلتنگ میشم

با تو هر تجربه واسم مثه زندگی قشنگه تو نباشی زندگی نیست آخرین تجربه مرگه

با تو هر تجربه ای واسم مثه زندگی قشنگه تو نباشی زندگی نیست آخرین تجربه مرگه

تو نباشی آخه با کی راه برم توو این خیابون بخونم من واسه ی کی با یه لبخند زیر بارون

تو نباشی من توو این پارک با کی رو نیمکت بشینم تو نباشی زندگی نیست بی تو من تنها ترینم

تو مثه یه خواب خوبی بعد یه خواب پر از درد تو همون لطف بزرگی که خدا به زندگیم کرد

معجزه بودی که رفتی توی خون و رگ و ریشم من یه عاشقم که حتی پیشتم دلتنگ میشم

آخرین آثار یوسف محمدی