دانلود آهنگ جدید زکی شمس آبادی دوست دارم

دوست دارم

متن آهنگ دوست دارم
دوست دارم , دیوونه وار عاشقتم عاشقی یعنی خود درد
کی مثه من احساسه یه دیوونه رو تجربه کرد

با هر تپش با هر نفس هر لحظه عاشقت شدم چون تو کنارم بودی و این حقو دادم به خودم

میخوام حرف دلمو بهت بگم بذار هر چی میخواد بشه بشه

دوست دارم این خود آرامشه دوست دارم این تازه اولشه
دوست دارم عشقه من آخرشه دوست دارم

دوست دارم این خود آرامشه دوست دارم این تازه اولشه
دوست دارم عشقه من آخرشه دوست دارم دوست دارم

**

حسه خوبی که تو دله منه منو سمته تو داره میکشه
میخوام حرف دلمو بهت بگم بذار هر چی میخواد بشه بشه

عاشقت شدم چون تو کنارم بودی و این حقو دادم به خودم

دوست دارم این خود آرامشه دوست دارم این تازه اولشه
دوست دارم عشقه من آخرشه دوست دارم

دوست دارم این خود آرامشه دوست دارم این تازه اولشه
دوست دارم عشقه من آخرشه دوست دارم دوست دارم

آخرین آثار زکی شمس آبادی