شرایطشو ندارم

متن آهنگ شرایطشو ندارم
نگو شرایطشو ندارم نگو حوصله نداری دلت پیشم میدونم داری بهونه میاری
نگو شرایطشو ندارم میدونم دلت میره واسم
دست خودمم که نیست اخه به تو حواسم
واسه من میگیری خودتو اصلا بهت نمیاد
هیچکسی قد من اینهمه اخه تورو نمی خواد
تو برای من دیگه آخر رویایی
تنگ میشه دلم واسه این همه زیبایی

**
یه گوشه نشستی تو فکر چی هستی
وقتی یه دیوونه هست این جوری خاطر خواته
چرا مغروری مگه مجبوری وقتی قلب یکی وابسته به خندهاته
واسه من میگیری خودتو اصلا بهت نمیا
هیچکسی قد من اینهمه اخه تورو نمی خواد
تو برای من دیگه آخر رویایی
تنگ میشه دلم واسه این همه زیبایی

آخرین آثار زکی شمس آبادی