دانلود آهنگ جدید عباس رضا قلی چتر نجات

چتر نجات

متن آهنگ چتر نجات
پشت هم بهونه میگیری که چرا به یه فاصله مجبورم کنی
دست به هر کاری زدی شاید بشه منو از پیش خودت دورم کنی تو هوایی شده بودی که بری
از نگاه تو فهمیدم همونو وقتی حالت خوب نبود کنار من وقتی که بود مثل مجسمه
از چشمت افتاده چجوری عشقی که گفتی روبه روته با این که میدونی نگاهت چتر نجاته این سقوطه
خیلی میترسم که بعد از تو چیزی نمونه چشمتو نبند هنوزم یه چیزایی بینمونه یه چیزایی بینمونه …
اگه بخوای میرم اما مطمعن نیستم همین فرقی نداره توو هرجا باشم همیشه گوشه گیرم
یه مشت خاطره از ما آخرش کار میده رو دستام از چی میترسی عزیزم من که مواظش هستم
از چشمت افتاده چجوری عشقی که گفتی روبه روته با این که میدونی نگاهت چتر نجاته این سقوطه
خیلی میترسم که بعد از تو چیزی نمونه چشمتو نبند هنوزم یه چیزایی بینمونه یه چیزایی بینمونه …

***

از چشمت افتاده چجوری عشقی که گفتی روبه روته با این که میدونی نگاهت چتر نجاته این سقوطه
خیلی میترسم که بعد از تو چیزی نمونه چشمتو نبند هنوزم یه چیزایی بینمونه یه چیزایی بینمونه …
اگه بخوای میرم اما مطمعن نیستم همین فرقی نداره توو هرجا باشم همیشه گوشه گیرم
یه مشت خاطره از ما آخرش کار میده رو دستام از چی میترسی عزیزم من که مواظش هستم
از چشمت افتاده چجوری عشقی که گفتی روبه روته با این که میدونی نگاهت چتر نجاته این سقوطه
خیلی میترسم که بعد از تو چیزی نمونه چشمتو نبند هنوزم یه چیزایی بینمونه یه چیزایی بینمونه

آخرین آثار عباس رضا قلی