دانلود آهنگ جدید ابوذر ماندگار عشق جگر خوار

عشق جگر خوار

متن آهنگ عشق جگر خوار
اومدم خواستگاری حلقه عشق آوردم

مهریه ات هزار سکه است با بنز شاسی بلند

حالا تو خانوممی بذار دورت بگردم

دوست داری امشب بپوشم اون لباس زردم

خوشگل و مهربونم قدر تورو میدونم

تو برام یه تکیه گاهی ددرت به جونم

خوشگل و مهربونم قدر تورو میدونم

تو برام یه تکیه گاهی درت به جونم

خوشگل و مهربونم قدر تورو میدونم

تو برام یه تکیه گاهی درت به جونم

**

دلبر و دلدار تویی عشق جانان تویی

تو قلب من هور تویی همدم و بارار تویی

حالا وقت شادیه همگی بیان وسط مست

نوبتی هم باشه عروس و دوماد بیان وسط

خوشگل و مهربونم قدر تورو میدونم

تو برام یه تکیه گاهی درت به جونم

خوشگل و مهربونم قدر تورو میدونم

تو برام یه تکیه گاهی درت به جونم

دلبر و دلدار تویی عشق جانان تویی

تو قلب من هور تویی همدم و بارار تویی

حالا وقت شادیه همگی بیان وسط مست

نوبتی هم باشه عروس و دوماد بیان وسط

خوشگل و مهربونم قدر تورو میدونم

تو برام یه تکیه گاهی درت به جونم

خوشگل و مهربونم قدر تورو میدونم

تو برام یه تکیه گاهی درت به جونم

آخرین آثار ابوذر ماندگار