دانلود آهنگ جدید احمد تدبیری بمون
متن آهنگ بمون
بمون که این آدم شکسته نشه

بمون که دلش هم نشین شغال ها نشه بمون که این سنگ بدون تو کوه نمیشه

بمون که این شهر بدون تو آب میشه خدایا بگو امشب پیشم نشسته بازم

ای آغاز من پایان من کجایی ببینی توی این شی توی این شب کلافم بدون من کجایی

خدایا بگو که اونم به یادم میمونه قدم میزنم لب ساحل تو این پاییز

قدم میزنم لب ساحل کیک تولدم توی دستمه چه بی مزه است چه بی مزه است

بدون تو تولد بدون تو تولد قدم میزنم میشم آتیش نشو آب

خدایا بگو امشب پیشم نشسته بازم ای آغاز من پایان من کجایی ببینی توی این شهر

توی این شب کلافم بدون من کجایی خدایا بگو که اونم به یادم میمونه

***

خدایا بگو که اونم به یادم میمونه قدم میزنم لب ساحل تو این پاییز

قدم میزنم لب ساحل کیک تولدم توی دستمه چه بی مزه است چه بی مزه است

بدون تو تولد بدون تو تولد قدم میزنم میشم آتیش نشو آب

خدایا بگو امشب پیشم نشسته بازم ای آغاز من پایان من کجایی ببینی توی این شهر

توی این شب کلافم بدون من کجایی خدایا بگو که اونم به یادم میمونه

آخرین آثار احمد تدبیری