دانلود آهنگ جدید اهورا ابراهیمی دستامو بگیر

دستامو بگیر

متن آهنگ دستامو بگیر
قلبت اندازه دریاس واسه من همه دنباس بودن کنارت واسه من مث رویاس

چشمات جادوی زمونه س مست و عاشقونه س حرفای تو چشمات درد این دل تنهاس درد این دل تنهاس

حرف میزنی میلرزه تن و بدنم بزار فقط به تو زل بزنم

بزار نگات کنم یه دل سیر

لبخند بزن تو چشمایی که شده غرق دیدن تو پس بیا بازم

مثل عاشقا دستامو بگیر

حرف میزنی میلرزه تن و بدنم بزار فقط به تو زل بزنم

بزار نگات کنم یه دل سیر

لبخند بزن تو چشمایی که شده غرق دیدن تو پس بیا بازم

مثل عاشقا دستامو بگیر

**

اسمت افتاده تو فالم من با تو سرحالم وقتی که میخندی مست و بی خیالم

عشقت رفته تو وجودم توشدی تارو پودم من غمی ندارم تا وقتی تورو دارم تا وقتی تورو دارم

حرف میزنی ملیرزه تن و بدنم بزار فقط به تو زل بزنم

بزار نگات کنم یه دل سیر

لبخند بزت تو چشمایی که شده غرق دیدن تو پس بیا بازم

مثل عاشقا دستامو بگیر

حرف میزنی ملیرزه تن و بدنم بزار فقط به تو زل بزنم

بزار نگات کنم یه دل سیر

لبخند بزت تو چشمایی که شده غرق دیدن تو پس بیا بازم

مثل عاشقا دستامو بگیر

آخرین آثار اهورا ابراهیمی