دانلود آهنگ جدید علی دهقانی به نام دل من رفت

به نام دل من رفت

متن آهنگ به نام دل من رفت
تا که یک خر من از آن زلف پریشان تو ریخت بر زمین دل من رفت

زلف بیمار تو بیمارم کرد منو تیمارم کرد دل من رفت

رقص مستانه تو آن شب رویایی ببین لیلا دل منو برد

بعد تو آرومم بعد تو غصه و غم تو دل من مرد

آبروی دل ما رفت سر عشق تو و چشم تو و این همه زیبایی تو دل من رفت

توی هر کوچه و برزن صحبت هر مرد و هر زن  شده اینکه دل من رفت

آبروی دل ما رفت سر عشق تو و چشم تو و این همه زیبایی تو دل من رفت

توی هر کوچه و برزن صحبت هر مرد و هر زن  شده اینکه دل من رفت

**

دست به دستان تو  و چشم به چشمان تو و همه اعضا متقارن

تو برقصی و منم ساز بزنم ساقی بشم پیش چشمان خمارت

دست به دستان تو  و چشم به چشمان تو و همه اعضا متقارن

تو برقصی و منم ساز بزنم ساقی بشم پیش چشمان خمارت

آبروی دل ما رفت سر عشق تو و چشم تو و این همه زیبایی تو دل من رفت

توی هر کوچه و برزن صحبت هر مرد و هر زن شده ایم که دل من رفت

آبروی دل ما رفت سر عشق تو و چشم تو و این همه زیبایی تو دل من رفت

توی هر کوچه و برزن صحبت هر مرد و هر زن شده ایم که دل من رفت

آخرین آثار علی دهقانی