دانلود آهنگ جدید علی کرمی خوب من

خوب من

متن آهنگ خوب من
فِک نِمیکَردَم بیایُ این دِلُ عاشِق کُنی
• اینکِه هَنوزَم عِشق هَستُ به دلِ ثابِت کُنی
• آرِه این دِلِ یه بیقَرارِه
• خِیلی تورو دوس دارِه اِی عِشق
• آره عِشق هَنوز نَفَس دارِه عِشق
• هَنوز اِدامه دارِه این عِشق

• آهای خوبِ مَن… کُجا بودی تا حالا
• رو زَمین بودیُ مَن دُنبالِ تو اون بالا
• مِرسی کِه هَستی حالا
• خوبِ مَن
• حَرفامو باوَرِش کُن
• عِشقِ بِینِمونو دیگِه عِشقِ آخَرِش کُن
• بَقیَه‌رو وِلِش کُن

***

• فِکر نِمیکَردَم دِلم اِنقَد رو تو حَساس شِه
• نَذاری دَرِ قَلبِت رو کِسِ دیگِه‌ای باز شِه
• میمیرَم تورو اَزَم بِگیرَن
• آخِه شُدی دار و ندارم
• دیگه اون چِشا مالِ خودَمه
• آره خوشبِحالَمه
• کِه تویِ دِلَم دارَمِت

• آهای خوبِ مَن کُجا بودی تاحالا
• رو زَمین بودیُ مَن دُنبالِ تو اون بالا
• مِرسی کِه هَستی حالا
• خوبِ مَن
• حَرفامو باوَرِش کُن
• عِشقِ بِینِمونو دیگِه عِشقِ آخَرِش کُن
• بَقیَه‌رو وِلِش کُن

آخرین آثار علی کرمی