دانلود آهنگ جدید علیرضا بلوری بازی تقدیر

بازی تقدیر

متن آهنگ بازی تقدیر
پنجره بازه و اینجا من نشستم رو به دریا

لحظه هام پر شده از این حرس انتظار زیبا

عطر نارنج توی ایون تن تب دار خیابون

داری میرسی کنارم مثل عطر خیس بارون

بازی تقدیر من بود اگه از تو دور بودم

اما هر کجا که رفتم شعر چشمات رو سرودم

با نفس هات جون گرفتم یاد تو نفس کشیدم

فاصله زیاد اما عاقبت به تو رسیدن ها ها

از کدوم ثانیه آغاز شدی

***

پنجره بازه و اینجا من نشستم رو به دریا

لحظه هام پر شده از این حرس انتظار زیبا

عطر نارنج توی ایون تن تب دار خیابون

داری میرسی کنارم مثل عطر خیس بارون

بازی تقدیر من بود اگه از تو دور بودم

اما هر کجا که رفتم شعر چشمات رو سرودم

با نفس هات جون گرفتم یاد تو نفس کشیدم

فاصله زیاد اما عاقبت به تو رسیدن ها ها

از کدوم ثانیه آغاز شدی

آخرین آثار علیرضا بلوری