دانلود آهنگ جدید علیرضا خداوردی دورهمی

دورهمی

متن آهنگ دورهمی
بعد من سرت خیلی شلوغ میشه دیگه بعد من عشق یه حرف دروغ میشه دیگه

بعد من دیگه بی استرس برو دورهمی بعد من برو شمال با دوستات یه سره

معرفت خیر سرت نداشتی یه ذره بعد من دیگه بی استرس برو دورهمی

دست پیش نگیر کسی بهت نمیده گیر دیگه شده خیلی دیر دیگه برام نمیر

شب نشینیات برس به مهمونیات بالاخره شاید بیاد یکی با یه ثروت زیاد

بعد من خط فرارت دیگه خاموشه تو که همه قول و قرارات توی آغوشه

صبح که میشه یادتم نیس که چیا گفتی بعد من عکس هر کی رو دوس داری ببین

بعد من پیش هر کی که دوس داری بشین بعد من برو ببین خواننده ی محبوبتو

دست پیش نگیر کسی بهت نمیده گیر دیگه شده خیلی دیر دیگه برام نمیر

شب نشینیات برس به مهمونیات بالاخره شاید بیاد یکی با یه ثروت زیاد

***

دست پیش نگیر کسی بهت نمیده گیر دیگه شده خیلی دیر دیگه برام نمیر

شب نشینیات برس به مهمونیات بالاخره شاید بیاد یکی با یه ثروت زیاد

بعد من خط فرارت دیگه خاموشه تو که همه قول و قرارات توی آغوشه

صبح که میشه یادتم نیس که چیا گفتی بعد من عکس هر کی رو دوس داری ببین

بعد من پیش هر کی که دوس داری بشین بعد من برو ببین خواننده ی محبوبتو

دست پیش نگیر کسی بهت نمیده گیر دیگه شده خیلی دیر دیگه برام نمیر

شب نشینیات برس به مهمونیات بالاخره شاید بیاد یکی با یه ثروت زیاد

آخرین آثار علیرضا خداوردی