دانلود آهنگ جدید علیرضا نیک پور روزنامه باطله

روزنامه باطله

متن آهنگ روزنامه باطله
دو تا دست بی بهانه دو تا دست کودکانه وسط یه ظهر بی نور دو تا دست عاشقانه

از تو خاطر رسیدن ساده مثل هم زبونی به تن مچاله من جون دادن با مهربونی

من اسیر اسم و تاریخ بی طراوت مثل تکرار گوشه ی چشمام یه جدول

فکر پرواز تو رگ من گور گرفت مثل ترانه از من خواهانی گذشتن پر زدن به بی کرانه

***

شدم اون بادبادکی که لحظه هات غرق ستارس غرق تدفین گذشته فکر فردای دوباره

یک شبم اما منه مغرور منه ناسپاسه دل خون دست تو دست باد پاییز پر زدم تا مقصدی دور

بی حضور دستای تو تشنه ی بارون چه خوبا باغچه ی رهایی بی گل آسمون مثل یه آوار شبهه مچاله من گوشه ی کوچه جویا بی حضور دستای تو شوق پرواز رفتش از یاد

دو تا دست بی بهانه دو تا دست کودکانه وسط یه ظهر بی نور دو تا دست عاشقانه

آخرین آثار علیرضا نیک پور