دانلود آهنگ جدید علیرضا پوراستاد کاش
متن آهنگ کاش
کاش از اول من نمیدیدم تو را تا نمیشد حاصل من این بلا

کی دگر این غم مرا سازد رها ای کاش نمیدیدم تو را

ای کاش نمیدیدم تو را

رفتی ای پیمان شکن از آه من پروا نکردی

بی وفا از من مگر دیوانه تر پیدا نکردی

میبرم دست دعا سوی خدا تا مرا از این بلا سازد رها

ای کاش نمیدیدم تو را

ای کاش نمیدیدم تو را

**

دیدم تو را از جان گذشتم از کوی تو گریان گذشتم

بی همزبان ماندم خدایا گشتم جدا از آرزوها

افتاده ام از پا دریغا

ای کاش نمیدیدم تو را

ای کاش نمیدیدم تو را

رفتی ای پیمان شکن از آه من پروا نکردی

بی وفا از من مگر دیوانه تر پیدا نکردی

میبرم دست دعا سوی خدا تا مرا از این بلا سازد رها

ای کاش نمیدیدم تو را

ای کاش نمیدیدم تو را

آخرین آثار علیرضا پوراستاد