دانلود آهنگ جدید امین حسام و مسعود جهانی غروب جمعه

غروب جمعه

متن آهنگ غروب جمعه
چه پنجشنبه سوت و کوری ای کاش تو اینجا بودی
باهام باشیم نخوایم زمون بگذره ای لعنت به این دوری
من هرجایی دلم پیش توئه، تو که نمیای منو ببر پیش خودت
امشب بدجوری دلم پره همه فکرم درگیر توئه

این پنج شنبه است یا غروب جمعه چرا اینقدر دلم پی طلوع صبحه
توی گلوم بغضت شده قد یه غده سد پلکام ترک خورده


**
حیف این لحظه ها ساعتها قفله بی تو هنوز برنامه گرونه مفتش
رفقا رو نگاه که هرکسی جفته نمیدونم دلم چی بوده جرمش
ببین منو هرجایی دلم پیش توئه، تو که نمیای لاعقل منو ببر پیش خودت
امشب بدجوری دلم پره همه فکرم درگیر توئه

این پنج شنبه است یا غروب جمعه چرا اینقدر دلم پی طلوع صبحه
توی گلوم بغضت شده قد یه غده سد پلکام ترک خورده

آخرین آثار امین حسام