دانلود آهنگ جدید امین خوش نیت جادوی احساس

جادوی احساس

متن آهنگ جادوی احساس
وقتی پیش من تو باشی من دیگه هیچی نمیخوام
حسم با تو فوق العادس غصه پیش من نمیاد
تویی شیرینی دنیام واژه عشق توی حرفام نشستی رو به نگاهم منم توی رویای فردام
تو نگاه میکنی انگار دیگه دردام میره از یاد وقتی که دلم باهاته تنهاییام رفته بر باد
صورتت رو به نگاهم با تو من چه خوبه خندهات جادوی احساس انگاری من توی خوابم
تو صدام میکنی هر بار اسممو میکنی تکرار بعد این همه جدایی چه خوبه لحظه ی دیدار
تو نگاه میکنی انگار دیگه دردام میره از یاد وقتی که دلم باهاته تنهاییام رفته بر باد

***

تویی شیرینی دنیام واژه عشق توی حرفام نشستی رو به نگاهم منم توی رویای فردام
تو نگاه میکنی انگار دیگه دردام میره از یاد وقتی که دلم باهاته تنهاییام رفته بر باد
صورتت رو به نگاهم با تو من چه خوبه خندهات جادوی احساس انگاری من توی خوابم
تو صدام میکنی هر بار اسممو میکنی تکرار بعد این همه جدایی چه خوبه لحظه ی دیدار
تو نگاه میکنی انگار دیگه دردام میره از یاد وقتی که دلم باهاته تنهاییام رفته بر باد

آخرین آثار امین خوش نیت