دانلود آهنگ جدید امین رستمی تیک تیک
متن آهنگ ستاره
برای آخرین بار
ستاره دست نگه دار
فرصت تازه میخوام
قبل از خدا نگهدار


یه وقتِ دیگه میخوام
واسه دوباره ساختن
این خواهشُ رد نکن
ای گلِ هستی من

نگو خدا نگه دار
ستاره دست نگه دار
فرصت تازه میخوام
قبل از خدا نگهدار

به تو قسم که این بار
گریه ت نمیشه تکرار
نذار دلم بگیره
نگو خدا نگهدار

برای آخرین بار
ستاره دست نگه دار
فرصت تازه میخوام
قبل از خدا نگهدار

یه وقت دیگه میخوام
واسه دوباره ساختن
این خواهشو رد نکن
ای گل هستی من

**


نگو خدا نگه دار
ستاره دست نگه دار
فرصت تازه میخوام
قبل از خدا نگهدار

به تو قسم که این بار
گریه ت نمیشه تکرار
نذار دلم بگیره
نگو خدا نگهدار

نگو خدا نگه دار
ستاره دست نگه دار
فرصت تازه میخوام
قبل از خدا نگهدار

به تو قسم که این بار
گریه ت نمیشه تکرار
نذار دلم بگیره
نگو خدا نگهدار

آخرین آثار امین رستمی