دانلود آهنگ جدید امین شهبازی باشه تو خوبی
متن آهنگ باشه تو خوبی
کی بود اونی که ادعاش میشد عاشق تره از من کی بود میگفت دیوونتم میخوامت از ته قلبم

حالا چی شده که اینجوری شدی با منی که رسما از رفتن و اومدن تو یکی خستم

مگه چیکار کردم که باید این باشه حال و روز من قید تو رو واسه همیشه برو زدم

باشه تو خوبی من بد کی میگفت وقتشه دیگه برم من این کارو با دلم کرد

باشه تو خوبی من بد کی به کی میگفت باید اینو بفهمم نمیخوری دیگه به دردم

باشه تو خوبی من بد کی میگفت وقتشه دیگه برم من این کارو با دلم کرد

باشه تو خوبی من بد کی به کی میگفت باید اینو بفهمم نمیخوری دیگه به دردم

به تو خوبی نیومده تو هم شدی مثل همه یکی که رفتن شده آسون واسش

نگران حال بد من نباش منی که میبینی با قبلنهاش فرق داره عادیه برام

حالا چی شده که اینجوری شدی با منی که رسما از رفتن و اومدن تو یکی خستم

مگه چیکار کردم که باید این باشه حال و روز من قید تو رو واسه همیشه برو زدم

باشه تو خوبی من بد کی میگفت وقتشه دیگه برم من این کارو با دلم کرد

باشه تو خوبی من بد کی به کی میگفت باید اینو بفهمم نمیخوری دیگه به دردم

باشه تو خوبی من بد کی میگفت وقتشه دیگه برم من این کارو با دلم کرد

باشه تو خوبی من بد کی به کی میگفت باید اینو بفهمم نمیخوری دیگه به دردم

***

نگران حال بد من نباش منی که میبینی با قبلنهاش فرق داره عادیه برام

حالا چی شده که اینجوری شدی با منی که رسما از رفتن و اومدن تو یکی خستم

مگه چیکار کردم که باید این باشه حال و روز من قید تو رو واسه همیشه برو زدم

باشه تو خوبی من بد کی میگفت وقتشه دیگه برم من این کارو با دلم کرد

باشه تو خوبی من بد کی به کی میگفت باید اینو بفهمم نمیخوری دیگه به دردم

باشه تو خوبی من بد کی میگفت وقتشه دیگه برم من این کارو با دلم کرد

باشه تو خوبی من بد کی به کی میگفت باید اینو بفهمم نمیخوری دیگه به دردم

آخرین آثار امین شهبازی