دانلود آهنگ جدید امین طالبی هیچ دل

هیچ دل

متن آهنگ هیچ دل
هر که را مینگرم زخم ز هجران دارم

یک سوار از صف این قافله پیروزش نیست

به نشستی که تا جمعه رسد بغض کنی

خاک عالم به سر عشق که شیش روزش نیست

این چه لیلا که شبا باشد و در روزش نیست

این چه مجنون که به عشق شاید و در سوزش نیست

عشق بدبخت و چیره و استاد کند

هیچ دل هیچ دلی

رسم پروانه شیر مکیدن باشد

**

تا که اینجا شمع افروزش نیست

هر که را مینگرم زخم ز هجران دارد

یک سوار از صف این قافله پیروزش نیست

این چه لیلا که شبا باشد و در روزش نیست

این چه مجنون که به عشق شاید و در سوزش نیست

عشق بدبخت و چیره و استاد کند

هیچ دل هیچ دلی

آخرین آثار امین طالبی