دانلود آهنگ جدید امیر علی بخشی نشد

نشد

متن آهنگ نشد
دیگه علاقه ای بهت ندارم بین دل من با تو کلی فرق هست
من اعتقادم اینه توی دنیا میشه تنها به یکی دل و بست
نه نشد که مثل من باشی نتونستی عاشقم باشی حیف شد
کی مثل من عاشقت بود کی باعث شد که دل کندی زود
از اون همه خاطره های خوب دیگه دلم و زدی بیشتری از این نمون
نه نشد که مثل من باشی نتونستی عاشقم باشی حیف شد
پر زد همه خاطراتم خاطره هایی که با تو داشتم
حیف من که از روی سادگی اسم تو عشق دلم گذاشتم

**


دیگه علاقه ای بهت ندارم به تویی که تموم باورم بود
من اتفاقی به تو دل ندادم که به خودم بخوام بگم حقت بود
نه نشد که مثل من باشی نتونستی عاشقم باشی حیف شد
کی مثل من عاشقت بود کی باعث شد که دل کندی زود
از اون همه خاطره های خوب دیگه دلم و زدی بیشتری از این نمون

آخرین آثار امیر علی بخشی