دانلود آهنگ جدید امیر آزادی بغض
متن آهنگ بغض
آه سرد توی سینم گرد باده به نفس هام قول یک طوفان و داده

هی نوشتیم تا غبار از سینه کم شه وای به روزی که خدا دست به قلم شه

بغض من غمگین ترین آهنگ ساله من توو آغوش خودم سرد و مچاله

سیل اشک روی گونم همه گیره کل شهرو یک شبه میشوره میره

شهر بی قانونه دنیای درونم من نه مجنونم نه درگیر جنونم

تکیه کردم روی زانوهای سستم جز صبوری از خودم چیزی نخواستم

***

آه سرد توی سینم گرد باده به نفس هام قول یک طوفان و داده

هی نوشتیم تا غبار از سینه کم شه وای به روزی که خدا دست به قلم شه

بغض من غمگین ترین آهنگ ساله من توو آغوش خودم سرد و مچاله

سیل اشک روی گونم همه گیره کل شهرو یک شبه میشوره میره

شهر بی قانونه دنیای درونم من نه مجنونم نه درگیر جنونم

تکیه کردم روی زانوهای سستم جز صبوری از خودم چیزی نخواستم

آخرین آثار امیر آزادی