دانلود آهنگ جدید امیر چهارم راز یلدا
متن آهنگ راز یلدا
تو شر شر بارونی گیسو پریشونی عطر خوب گل و گلاب کاشونی
با خنده پنهونی میکشی به آسونی نقش گل روی قالی های کرمونی
شب اسیر موی تو ماه خجل از روی تو رنگ چشم تو راز شب یلدا
من به دام تو اسیر تو خیال دلپذیر رویایی شیرین این عاشق تنها
تو شر شر بارونی گیسو پریشونی عطر خوب گل و گلاب کاشونی
با خنده پنهونی میکشی به آسونی نقش گل روی قالی های کرمونی
شب اسیر موی تو ماه خجل از روی تو رنگ چشم تو راز شب یلدا
من به دام تو اسیر تو خیال دلپذیر رویایی شیرین این عاشق تنها
از عشق از غم هرجا هر دم از تو گفتم تنها ماندم
تو شر شر بارونی گیسو پریشونی عطر خوب گل و گلاب کاشونی
با خنده پنهونی میکشی به آسونی نقش گل روی قالی های کرمونی

***

شب اسیر موی تو ماه خجل از روی تو رنگ چشم تو راز شب یلدا
من به دام تو اسیر تو خیال دلپذیر رویایی شیرین این عاشق تنها
از عشق از غم هرجا هر دم از تو گفتم تنها ماندم
تو شر شر بارونی گیسو پریشونی عطر خوب گل و گلاب کاشونی
با خنده پنهونی میکشی به آسونی نقش گل روی قالی های کرمونی

آخرین آثار امیر چهارم