دانلود آهنگ جدید امیر مدامی قرص خورشید

قرص خورشید

متن آهنگ قرص خورشید
بیابون بود و خورشید روی نیزه

نگاشو از نگام دور میکرد

حجوم لشکر بی رحم اما

منو به دیدنش مجبور می کرد

***

حجوم لشکر بی رحم اما

منو به دیدنش مجبور می کرد

آخرین آثار امیر مدامی