دانلود آهنگ جدید امیر ربوبی پر حاشیه
متن آهنگ پر حاشیه
پس کجاست اون همه جذابیتی که باهاته

تو خودت نمیدونی چه آرامشی تو صداته تو هستی کنارم خیلی خوشبحالم

به هیشکی بجز تو من هیچ حسی ندارم شدی تنها یارم توو آسمون بی ستارم

تو هستی کنارم خیلی خوشبحالم به هیشکی بجز تو من هیچ حسی ندارم

شدی تنها یارم توو آسمون بی ستارم سر به هوای پر حاشیه بگو توی دل تو کیه

هرکی یه دفعه تو رو میبینه از دست چشات چه شاکیه

سر به هوای پر حاشیه بگو که دل تو با کیه بهترین روزای من همون جائیه که تو باشیه

سر به هوای پر حاشیه

صد دفعه ام نار کنی نازتو خریدارم عزیزم کنار تو حس خوبی دارم

تو عشق جذابم هی نده عذابم وقتی میبینم تو رو انگاری خوابم

تو عشق جذابم هی نده عذابم وقتی میبینم تو رو انگاری خوابم

هرکی یه دفعه تو رو میبینه از دست چشات چه شاکیه

سر به هوای پر حاشیه بگو که دل تو باکیه بهترین روزای من همون جائیه که تو باشیه

***

سر به هوای پر حاشیه

صد دفعه ام نار کنی نازتو خریدارم عزیزم کنار تو حس خوبی دارم

تو عشق جذابم هی نده عذابم وقتی میبینم تو رو انگاری خوابم

تو عشق جذابم هی نده عذابم وقتی میبینم تو رو انگاری خوابم

هرکی یه دفعه تو رو میبینه از دست چشات چه شاکیه

سر به هوای پر حاشیه بگو که دل تو باکیه بهترین روزای من همون جائیه که تو باشیه

آخرین آثار امیر ربوبی