دانلود آهنگ جدید امیر رستمانه دلمو زدی

دلمو زدی

متن آهنگ دلمو زدی
واسه همیشه رفتم فکر کردی برمیگردم حتما

منو بگو فکر میکردم بشی واسه من یه همدم عمرا

میدونی که دارم عادت میرم با خیال راحت اره

نیست دیگه به تو  حواستم دلبری نکن تو واسم آخه

تو بی دلیل حساس شدی دلمو زدی مثل دفعه قبل حیف دلی که دادم به تو عین ادمی که نداره عقل

بزار برو این بارم بزار برو این بارم بزار برو این بارم این بارم

تو بی دلیل حساس شدی دلمو زدی مثل دفعه قبل حیف دلی که دادم به تو عین ادمی که نداره عقل

بزار برو این بارم بزار برو این بارم بزار برو این بارم این بارم

**

کم نبوده دورم مثل تو که پرن تو شدی مشکلم رفتاراتم بده نگو نه

برو دیوونه

اره عوض شدم با اینکه بد شدم هر موقع که بخوام میای سمت خودم نگو نه

برو دیوونه

تو بی دلیل حساس شدی دلمو زدی مثل دفعه قبل حیف دلی که دادم به تو این آدمی که نداره عقل

بزار برو اینبارم بزار برو این بارم بزار برو این بارم این بارم

تو بی دلیل حساس شدی دلمو زدی مثل دفعه قبل حیف دلی که دادم به تو این آدمی که نداره عقل

بزار برو اینبارم بزار برو این بارم بزار برو این بارم این بارم

آخرین آثار امیر رستمانه