دانلود آهنگ جدید امیر شهیار شک میکنم
متن آهنگ شک میکنم
هر جایی پا میذاری دنبالتم حتی اگه نخوای تو فالتم یه لحظه ازت جدا نمیشم تو قلب هیچکی جز تو جا نمیشم

از عشق تو دیگه روانی شدم شک میکنم به همه حتی خودم شک میکنم به هر چی احساسته داره منو میکشه این حادثه

از عشق تو دیگه روانی شدم شک میکنم به همه حتی خودم شک میکنم به هر چی احساسته داره منو میکشه این حادثه

***

یه لحظه هم چشاتو رو من نبند با هیچکی جز خودم نگو نخند ا هیچکی جز خودم نگو نخند ادامه نده وقتی که حال من از عشقت بده

از عشق تو دیگه روانی شدم شک میکنم به همه حتی خودم شک میکنم به هر چی احساسته داره منو میکشه این حادثه

از عشق تو دیگه روانی شدم شک میکنم به همه حتی خودم شک میکنم به هر چی احساسته داره منو میکشه این حادثه

آخرین آثار امیر شهیار