دانلود آهنگ جدید عارف قادی تعبیر
متن آهنگ تعبیر


هر شب تو رو دارم تو خواب و تو رویام
زیبا ترین شعری تو دفتر چشمام تو دفتر چشمام
حال خوش … رفتی و پژمردم
دل کندی از من که برات میمیردم برات میمیردم
بیا و تعبیر خوابای خستم باش

بیا و مرهم رو قلب شکستم باش
برای پاهایی که خستن از موندن تو

تکیه گاهم باش عصای دستم باش
تو تکیه گاهم باش عصای دستم باش
هر شب تو رو دارم تو خواب و تو رویام
زیبا ترین شعری تو دفتر چشمام تو دفتر چشمام
حال خوش … رفتی و پژمردم
دل کندی از من که برات میمیردم برات میمیردم
بیا و تعبیر خوابای خستم باش

**

بیا و مرهم رو قلب شکستم باش
برای پاهایی که خستن از موندن تو

تکیه گاهم باش عصای دستم باش
تو تکیه گاهم باش عصای دستم باش
بیا و تعبیر خوابای خستم باش

بیا و مرهم رو قلب شکستم باش
برای پاهایی که خستن از موندن تو

تکیه گاهم باش عصای دستم باش
تو تکیه گاهم باش عصای دستم باش

روزای بعد از تو محکوم تکراره

بارون دلتنگی تو خونه میباره
من بی تو پاییزم مهر تو رو میخوام

بیا که با دستات تعبیر شه رویام
تعبیر شه رویام
بیا و تعبیر خوابای خستم باش

بیا و مرهم رو قلب شکستم باش
برای پاهایی که خستن از موندن تو

تکیه گاهم باش عصای دستم باش
تو تکیه گاهم باش عصای دستم باش
بیا و تعبیر خوابای خستم باش

بیا و مرهم رو قلب شکستم باش
برای پاهایی که خستن از موندن

تو تکیه گاهم باش عصای دستم باش
تو تکیه گاهم باش عصای دستم باش

آخرین آثار عارف قادی