دانلود آهنگ جدید آرین احمدی بی تو

بی تو

متن آهنگ بی تو
تو نیستی تنهایی مرور میکنم خاطره های روزگار رفته رو
چنمی کشه که هست یهو تو نیستی تنهایی برام
چئلم به غیر تو به هیچ کس دل نمیده که میزنم بیرون شبهای تنهایی به دل جاده
چبا موزیک هایی که بغل کردن خاطره هامو تو که رفتی موند همه دردهامو
چنه نمیخوام ادامه بدم بی تو هرچی میرم نمی رسم من
چاز وقتی رفتی بی تو هیچم من بی تو نه تو نیستی میکذره ثانیه ها قدر یه روز
چدلم به عشق بودنت هی میگه بساز بسوز تو نیستی و این بغض من توی گلوم میشکنه
چهمیشه انتظار ما جواب دوست داشتنه بریدی از من بریدی از عشق
چدیگه آسون نیست واسه دل حرفش بریدی از کی اونی که پات موند
چتو ندادی که از نبودن خوند من بی تو نه نه نمیخوام ادامه بدم بی تو
چهرچی میرم نمی رسم من از وقتی رفتی بی تو هیچم من بی تو نه

***

دلم به عشق بودنت هی میگه بساز بسوز تو نیستی و این بغض من توی گلوم میشکنه
همیشه انتظار ما جواب دوست داشتنه بریدی از من بریدی از عشق
دیگه آسون نیست واسه دل حرفش بریدی از کی اونی که پات موند
تو ندادی که از نبودن خوند من بی تو نه نه نمیخوام ادامه بدم بی تو
هرچی میرم نمی رسم من از وقتی رفتی بی تو هیچم من بی تو نه

آخرین آثار آرین احمدی