دانلود آهنگ جدید ارسلان نبیانی نفت مسجد سلیمان
متن آهنگ نفت مسجد سلیمان
خوردیم زمین پا شدیم یه بار نه صد هزار بار خوردن حقو نگفتیم یه بار نه صد هزار بار
از دار دنیا فقط، فقط یه تیم رو داریم خواستن اونم بگیرن یه بار نه صد هزار بار
با غیرت میرم جلو میرم تا اوج ابرها شکست توو کار ما نیست ختم تموم دنیا
با جون و دل میجنگند واسه دل این مردم طرفدارت میمونمی میدیم همه واست جون
این تیم خوب نفت شهرمونه واسه همیشه قهرمان میمونه
این تیم خوب نفت شهرمونه واسه همیشه قهرمان میمونه
قهرمان میشیم همیشه این حرف که گفتنی نیست
با غیرت هستیم همیشه غیرت خریدنی نیست
طرح لباستون که هوش و از توو سر میبره بمون برامون قهرمان حرف حسابه منه
این تیم خوب نفت شهرمونه واسه همیشه قهرمان میمونه
این تیم خوب نفت شهرمونه واسه همیشه قهرمان میمونه
دیار شیر شیران سرور کل ایران غیرت دارن هم ایمان نفت مسجد سلیمان
این تیم خوب نفت شهرمونه واسه همیشه قهرمان میمونه

***

طرح لباستون که هوش و از توو سر میبره بمون برامون قهرمان حرف حسابه منه
این تیم خوب نفت شهرمونه واسه همیشه قهرمان میمونه
این تیم خوب نفت شهرمونه واسه همیشه قهرمان میمونه
دیار شیر شیران سرور کل ایران غیرت دارن هم ایمان نفت مسجد سلیمان
این تیم خوب نفت شهرمونه واسه همیشه قهرمان میمونه

آخرین آثار ارسلان نبیانی