دانلود آهنگ جدید آرشاویر شب چله

شب چله

متن آهنگ شب چله
امشب که پاییز آخ پاییز دلنشینه زمستون میاد آخ میخواد جاش بشینه

پای کرسی توو یه شب تار و بلند آدم پیش یار وای پیشش کاش بشینه

هندونه رو قاچ قاچش کنید شب چله رو شروع کنی

فردا تو میتونی خورشید بشی تو آسمون طلوع کنی

انارها رو دون دونش کنی شب چله رو شروع کنی

فردا تو میتونی خورشید بشی توو آسمون طلوع کنی

با لطیفه و ضرب و المثل با حکایت و اتل متل

حافظ و با صد فال و غزل آجیلهای کاسه عسل

امشب سیاهی میگذره رنگ تباهی میگذره

به نیم نگاهی میگذره با تو که ماهی میگذره

شعر و غزل صدای تو رنگ عسل چشاته سرخی دونه انار نشونه لباته

هندونه رو قاچ قاچش کنید شب چله رو شروع کنی

فردا تو میتونی خورشید بشی تو آسمون طلوع کنی

انارها رو دون دونش کنی شب چله رو شروع کنی

فردا تو میتونی خورشید بشی توو آسمون طلوع کنی

امشب که پاییز آخ پاییز دلنشینه زمستون میاد آخ میخواد جاش بشینه

پای کرسی توو یه شب تار و بلند آدم پیش یار وای پیشش کاش بشینه

هندونه رو قاچ قاچش کنید شب چله رو شروع کنی

فردا تو میتونی خورشید بشی تو آسمون طلوع کنی

انارها رو دون دونش کنی شب چله رو شروع کنی

فردا تو میتونی خورشید بشی توو آسمون طلوع کنی

***

فردا تو میتونی خورشید بشی توو آسمون طلوع کنی

امشب که پاییز آخ پاییز دلنشینه زمستون میاد آخ میخواد جاش بشینه

پای کرسی توو یه شب تار و بلند آدم پیش یار وای پیشش کاش بشینه

هندونه رو قاچ قاچش کنید شب چله رو شروع کنی

فردا تو میتونی خورشید بشی تو آسمون طلوع کنی

انارها رو دون دونش کنی شب چله رو شروع کنی

فردا تو میتونی خورشید بشی توو آسمون طلوع کنی

آخرین آثار آرشاویر