دانلود آهنگ جدید آرتا امین عشق مادرزاد
متن آهنگ عشق مادرزاد
من زمستونو
برف و بارونو
با تو دوس دارم فقط عشقم
اوج سردی شو
بوی آتیشو

با تو دوس دارم فقط عشقم
من که جز تو با همه سردم
عشقو با تو تجربه کردم
تا ابد دور تو می گردم

عشق تو گرمای آتیشه
روح بی پروای آتیشه
وقتی سردم باشه حالیشه
عشق من جونم

با تو دیوونه ی بارونم
عاشق برف زمستونم
پرِ عشقه با تو خونه م
تو بگی باشه

****

می تونه همه چی زیبا شه
چتر من روی سرت واشه
زندگی مون روبرا شه
نمی دونم میون ما

یهو چی اتفاق افتاد
یه چیزی توی قلبم بود
شبیه عشق مادرزاد
هنوزم حال قلب من
کنارت خوبه دیوونه

تموم حس من مث
قرار اول مونه
عشق من جونم
با تو دیوونه ی بارونم
عاشق برف زمستونم
پر عشقه با تو خونه م

تو بگی باشه
می تونه همه چی زیبا باشه
چتر من روی سرت واشه
زندگی مون روبرا شه

آخرین آثار آرتا امین