دانلود آهنگ جدید آرتان وای دلم
متن آهنگ وای دلم
عشق زیادش خوبه
مث عشق دل من به تو
اى واى دلم واى دلم
واى که از دست تو
صبر ندارم دیگه

یکبار نگاه کن منو
اى واى دلم واى دلم
واى که از دست تو
مگه میشه گل بى گلدون بشه

گلدون بى ناودون بشه
این دل پر از خون بشه
ولى تو نباشى
مگه میشه آفتاب بره

شب بیادو مهتاب بره
چشماى من خواب بره
ولى تو نباشى
دل خطونشون کشیده

****

نشى واسم غریبه
هرکى ندونه میگه
دلم ندید پدیده
تو طرفدارات زیاده

یه جوری فوق العاده
دل میبری چه ساده
طرفدارات زیاده

آخرین آثار آرتان