دانلود آهنگ جدید آروین میدونستم
متن آهنگ میدونستم
با تو انگار توو یه عالم و حس دیگه ام
به جز تو دل به کس دیگه هرگز نمیدم انگاری فقط آرزوم اینه هرچی بگی من
با یه خنده بگم رو حرف تو حرفی نمیگم میدونستم مثل تو دیگه پیدا نمیشه
قد تو کسی توو دل جا نمیشه میدونستم میفهمیدم حرفهای تو واسم خیلی جدیده
دل به من مثل تو کسی نمیده میترسیدم دل تو جز من مال کسی شه این محاله
هنوزم دل من گیره بدون تو میمیره بگو جز تو کی رو دارم از تو دست بر نمیدارم
دیگه قلق دل من پای درد و دل من میشینی میدونستم مثل تو دیگه پیدا نمیشه
قد تو کسی توو دل جا نمیشه میدونستم میفهمیدم حرفهای تو واسم خیلی جدیده
دل به من مثل تو کسی نمیده میترسیدم دل تو جز من مال کسی شه این محاله

***

دل به من مثل تو کسی نمیده میترسیدم دل تو جز من مال کسی شه این محاله
هنوزم دل من گیره بدون تو میمیره بگو جز تو کی رو دارم از تو دست بر نمیدارم
دیگه قلق دل من پای درد و دل من میشینی میدونستم مثل تو دیگه پیدا نمیشه
قد تو کسی توو دل جا نمیشه میدونستم میفهمیدم حرفهای تو واسم خیلی جدیده
دل به من مثل تو کسی نمیده میترسیدم دل تو جز من مال کسی شه این محاله

آخرین آثار آروین