دانلود آهنگ جدید آروین رایا معرفت

معرفت

متن آهنگ معرفت
عشق من نبود دست من نبود من خوبی کردم حق من نبود
توو این روز سرد بارون و سردرد حتی گریه هم آرومم نکرد
پلک های من دیگه طاقت دوری نداره باش جای من نمیذارم اشکهات بباره
حالم بده این روزها تعریفی نداره خوب میدونی یکی واست چشم انتظاره
از حال من کسی جز تو خبر نداره بی معرفت منو این عکسهای پاره
بارونم از وقتی رفتی یک دم میباره وای خونه مون هنوزم عطر تو رو داره
تو داری میری آخر بازی تو داری میری تا که نبازی نرو عزیزم حرف جدایی نزن، باشه تو بردی
دیوونه بسه نذار بشه این عشق تو خسته یه چشام خونه و چشم دیگه ام اشکه
پلک های من دیگه طاقت دوری نداره باش جای من نمیذارم اشکهات بباره
حالم بده این روزها تعریفی نداره خوب میدونی یکی واست چشم انتظاره
از حال من کسی جز تو خبر نداره بی معرفت منو این عکسهای پاره
بارونم از وقتی رفتی یک دم میباره وای خونه مون هنوزم عطر تو رو داره

***

دیوونه بسه نذار بشه این عشق تو خسته یه چشام خونه و چشم دیگه ام اشکه
پلک های من دیگه طاقت دوری نداره باش جای من نمیذارم اشکهات بباره
حالم بده این روزها تعریفی نداره خوب میدونی یکی واست چشم انتظاره
از حال من کسی جز تو خبر نداره بی معرفت منو این عکسهای پاره
بارونم از وقتی رفتی یک دم میباره وای خونه مون هنوزم عطر تو رو داره

آخرین آثار آروین رایا