دانلود آهنگ جدید آوه بند بازیگر
متن آهنگ بازیگر
انگار سرنوشت ما مثل هم نبود
عاشقش بودم ولی عاشقم نبود
سربه راه شدم نگه سربه راه نبود
باز گذاشت و رفت آخ که بود چه سخت

خوب میرفت تو نقش اما بازیگر نبود
میگفت عاشقت شدم هه معنیشم بلد نبود
بد عوض شدم حیف قلب من
عاشق کی شد حتی عشق بلد نبود

***

خونه هیچی کم نداشت کامل بود عین قبلاناش
همه چی رو بهم زد با لجبازی کردن هاش
نمیدونم کی جدا کرد عشق و از نگاش
حالا من موندم با یه خونه که خالی شد از صداش

تو بد بودی من خوب حالم با تو بد بود
انگار زندگیمون به یه مویی بند بود
رفتی از کنارم انگار رو به راهم
میشه بر نگردی آخه بهت حسی ندارم

خونه هیچی کم نداشت کامل بود عین قبلاناش
همه چی رو بهم زد با لجبازی کردن هاش
نمیدونم کی جدا کرد عشق و از نگاش
حالا من موندم با یه خونه که خالی شد از صداش

آخرین آثار آوه بند