دانلود آهنگ جدید بهنام داوری حس خوب
متن آهنگ حس خوب
چقدر احساس من خوبه توو این لحظه تو اینجایی یه حسی توو دلم میگه تمومه دردِ تنهایی

همه آرامش دنیا توو قلبم با تو جمع میشه تو میخندی و این خنده واسم تسکین غم میشه

من این احساس زیبا رو به چشمای تو مدیونم از اینکه عشقمی عشقم یه دنیا از تو ممنونم

چقدر نزدیکه خوشبختی چقدر غصه ازم دوره دیگه نیست اشک و دلتنگی دیگه نیست بغض و دلشوره

یه چیزی توو دلم میگه تو قدر عشقو میدونی اگه هیچکی نموند با من توی تنها تو میمونی

چقدر احساس من خوبه توو این لحظه تو اینجایی یه حسی توو دلم میگه تمومه دردِ تنهایی

من این احساس زیبا رو به چشمای تو مدیونم از اینکه عشقمی عشقم یه دنیا از تو ممنونم

چقدر نزدیکه خوشبختی چقدر غصه ازم دوره دیگه نیست اشک و دلتنگی دیگه نیست بغض و دلشوره

***

من این احساس زیبا رو به چشمای تو مدیونم از اینکه عشقمی عشقم یه دنیا از تو ممنونم

چقدر نزدیکه خوشبختی چقدر غصه ازم دوره دیگه نیست اشک و دلتنگی دیگه نیست بغض و دلشوره

یه چیزی توو دلم میگه تو قدر عشقو میدونی اگه هیچکی نموند با من توی تنها تو میمونی

چقدر احساس من خوبه توو این لحظه تو اینجایی یه حسی توو دلم میگه تمومه دردِ تنهایی

من این احساس زیبا رو به چشمای تو مدیونم از اینکه عشقمی عشقم یه دنیا از تو ممنونم

چقدر نزدیکه خوشبختی چقدر غصه ازم دوره دیگه نیست اشک و دلتنگی دیگه نیست بغض و دلشوره

آخرین آثار بهنام داوری