دانلود آهنگ جدید بهرنگ بهادرزاده حقته
متن آهنگ حقته
میتونى از دل من رد شى و بى خبر شى وقتى دلم گرفته دورى و دورتر شى
میتونى چشماتو رو بودن من ببندى میتونى وقت بغضم به گریه هام بخندى

میتونى وقت بغضم به گریه هام بخندى حقته،حقته گرم باشى وقتى که سرد سردم

حقته،حقته سبز باشى وقتى که زرد زردم حقته،حقته شاد باشى وقتى که درد دردم

حقمه،حقمه خاطراتم پیش خودم بمونه حقمه،حقمه یادگاریت زیاد و کم بمونه
من به تو پس نمیدم ستاره نگاتو من به تو پس نمیدم اون همه خاطراتو

***

حقته آه… حقمه، حقته آه… حقمه من به تو پس نمیدم ستاره نگاتو

من به تو پس نمیدم اون همه خوبیاتو حقته آه… حقمه، حقته آه… حقمه
من به تو پس نمیدم ستاره نگاتو من به تو پس نمیدم اون همه خاطراتو

آخرین آثار بهرنگ بهادرزاده