دانلود آهنگ جدید بهروز مقدم اتفاق خوب

اتفاق خوب

متن آهنگ اتفاق خوب
واسه گلبرگ قلب من تویی بارون تویی شبنم توی اون اتفاق خوب که حسش میکنم هر دم
نگاهت دعوته انگار به جشن بوسه و احساس توو چشم انداز آغوشت چقدر عاشق شدن زیباست
شبیه قصه ای هستی که یک پایان خوش دارههزار و یک شب عشقت به من بی وقفه میباره
چه آسون میشه پیش تو تمام عشقو یکجا دید چه راهت میشه با عشقت به روی زندگی خندید
به دنیا اومدم انگار برای دیدن دریا واسه بوسیدن بارون نوک اون قله زیبا
توی منظورم از بارون توی منظورم از دریا توی رنگین کمون من نوک اون قله زیبا

***

نگاهت دعوته انگار به جشن بوسه و احساس توو چشم انداز آغوشت چقدر عاشق شدن زیباست
شبیه قصه ای هستی که یک پایان خوش دارههزار و یک شب عشقت به من بی وقفه میباره
چه آسون میشه پیش تو تمام عشقو یکجا دید چه راهت میشه با عشقت به روی زندگی خندید
به دنیا اومدم انگار برای دیدن دریا واسه بوسیدن بارون نوک اون قله زیبا
توی منظورم از بارون توی منظورم از دریا توی رنگین کمون من نوک اون قله زیبا

آخرین آثار بهروز مقدم