دانلود آهنگ جدید بنجامین با اجازت

با اجازت

متن آهنگ با اجازت
به سرم خورده هوات برق چشات، وای وای
دله من رفته برات قند لبات، وای وای
آخه من دربه درم کرده چشات، وای وای

اگه بری گریه میکنم، های های
من اصن وقتی نباشی بی تو از زندگی بی زارم
اونقدر زنگ میزنم بت تا که تو بم بگی بیکارم

به عشق تو بیمارم،از عشق تو بیمارم
من از همون روز که تو رو دیدم دلم رفتش،
اون خندهایه خوشکلت دلو از جا کندش

با اجازت دلم رفت تویه قلبت به اسارت
با اشارت دلو میدم برات میشم فدات خیلی راحت
میرم قربون اون قد و بالات،دم به ساعت

*****

آخه دختر به این خوبی کی دیده؟!
واسه قفل دلم چشات کلیده
شدی تو قلب عاشقم پدیده
علاقم به چشات خیلی شدیده
شدیده شدیده،کسی مثت ندیده
آخه عشق دلم توهستی
دل به دلم توبستی

زدی بردی دل دیونمو دستی دستی
من از همون روز که تو رو دیدم دلم رفتش،
اون خندهایه خوشکلت دلو از جا کندش

با اجازت دلم رفت تویه قلبت به اسارت
با اشارت دلو میدم برات میشم فدات خیلی راحت
میرم قربون اون قد و بالات،دم به ساعت

آخه دختر به این خوبی کی دیده؟!
واسه قفل دلم چشات کلیده
شدی تو قلب عاشقم پدیده
علاقم به چشات خیلی شدیده

شدیده شدیده،کسی مثت ندیده
آخه عشق دلم توهستی
دل به دلم توبستی
زدی بردی دل دیونمو دستی دستی

آخرین آثار بنجامین