دانلود آهنگ جدید برمودا مثلث برمودا

مثلث برمودا

متن آهنگ مثلث برمودا
یک دو سه تعداد اضلاع
بی نهایت تعداد ارواح
من رو زمینم اما مسافر

مقصد اصلی روی ابرا
من خلق کردم کل جهانو
من غرق کردم کشتی نوحو

من از بهشت شیطانو روندم
تا که بشم تبدیل به روحو
(مثلث برمودا

همون خونه ی منه
تو عمق این جاذبه
مستطیل قبرمه)۲

****

مرگ
یعنی حقیقت
یعنی یه اسلحه روی شقیقت
مرگ
یعنی که باید

لذت ببری از هر دقیقت
مرگ
یعنی یه پیوند
بین روحتو قانون طبیعت
تو

خود خدایی
تو مثل من از
زمین جدایی
تو

خود صدایی
خود نوایی
خود هوایی
من

یه جسم خسته
ولی تو از این
بدن جدایی
(مثلث برمودا

همون خونه ی منه
تو عمق این جاذبه
مستطیل قبرمه)۲

آخرین آثار برمودا