دانلود آهنگ جدید بوژان برگرد

برگرد

متن آهنگ برگرد
شب تاصبح تو فکرتم هرشب

امشب اما بتراز هر شب بتراز هرشب

جلو چشامی انگاری توی دلم هنوز داری

جایی خالیتو واسه خودت هنوز بییااگه بم حس داری

منو بیا باز برگد بهم میدونی هنو نکردم ولت

منو یادت بییار میدونی ک وابستم بهت

بیا چشمام هنوز براه ببینتت باز یروز

بیا دلی ک شکست ببین بیا تیکهاشو بردار بدوز واست اتیش میشم اگه بگی ک واسم بسوز

*****

شبیه تو اصلا ندیدم برگد بیا تا بد ندیدم

بیا حال منو بازم عوض کن بییا ببین چه عصبیم

بگو هنوز من یادت هست هنوز عکسام تو اتاقت هست

بگو منو مگه نمیبینی الان تصویرم تو خوابت هست

بیا برگد بهم اگه یروزی حوس کرد دلت

منو بیا باز برگد بهم میدونی هنو نکردم ولت

منو یادت بییار میدونی ک وابستم بهت

بیا چشمام هنوز براه ببینتت باز یروز

بیا دلی ک شکست ببین بیا تیکهاشو بردار بدوز واست اتیش میشم اگه بگی ک واسم بسوز

آخرین آثار بوژان