دانلود آهنگ جدید دانیال عبدالهی ای یار
متن آهنگ ای یار
آرام منی دام منی یار جفاکار با ناوک چشمت بزنی در دل من خار
از عشق تو در رنجم و بی وقفه گرفتار ای یار ای یار ای یار کمی دست نگه دار
ای کاش که بودی تو وفادار من زار جانم به لب آمد به دلم رحم بفرما
بگذار رسم زنده به پابوس تو ای ماه خرمای نخیلی و دو دستم ز تو کوتاه
از بهر تو این سینه برید از نفس و آه بر من تو امیدی و زمن دور بود راه

***

آرام منی دام منی یار جفاکار با ناوک چشمت بزنی در دل من خار
از عشق تو در رنجم و بی وقفه گرفتار ای یار ای یار ای یار کمی دست نگه دار
ای کاش که بودی تو وفادار من زار جانم به لب آمد به دلم رحم بفرما
بگذار رسم زنده به پابوس تو ای ماه خرمای نخیلی و دو دستم ز تو کوتاه
از بهر تو این سینه برید از نفس و آه بر من تو امیدی و زمن دور بود راه

آخرین آثار دانیال عبدالهی